Η ομάδα της ΜΠΑΡΑΤ A.E.B.E διαλέγει προσεκτικά αγνές πρώτες ύλες από τον Σερραϊκό κάμπο, τη Μακεδονία αλλά και όλη την Ελλάδα και Ευρώπη. Η προστασία και ασφάλεια των προϊόντων μας είναι το παν για την υγεία των καταναλωτών.

 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλης της παραγωγικής διαδικασίας η εταιρία «ΜΠΑΡΑΤ ΑΕΒΕ», ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παραγωγή, συσκευασία και διανομή ασφαλών προϊόντων και στη βελτίωση της
οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του FSSC 22000 V5.1.

 

Δείτε τις πιστοποιήσεις παρακάτω: