Η ομάδα της ΜΠΑΡΑΤ A.E.B.E διαλέγει προσεκτικά αγνές πρώτες ύλες από τον Σερραϊκό κάμπο, τη Μακεδονία αλλά και όλη την Ελλάδα κάνοντας χρήση Ελληνικών προϊόντων και παραγωγών της χώρας. Η προστασία και ασφάλεια των προϊόντων μας είναι το παν για την υγεία των πελατών μας.

 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλης της παραγωγικής διαδικασίας και σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 της Ε.Ε., η εταιρεία θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγιες διαδικασίες συστημάτων ασφαλείας και υγιεινής τροφίμων ISO 22000 (Haccp), το οποίο προσδιορίζει τους υγειονομικούς κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς) που επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια των προϊόντων και προσδιορίζει με λεπτομέρεια τα μεγέθη για τον έλεγχό τους.

 

Η ΜΠΑΡΑΤ Α.Ε.Β.Ε βρίσκεται, επίσης, κατά τη διαδικασία εκπλήρωσης της διεθνούς πιστοποίησης “International Food Standard” (IFS), με στόχο την επίτευξη νέων συνεργασιών στο εξωτερικό.