Όροι Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟ WWW.BARAT.GR
 
Όροι πολιτικής προστασίας δεδομένων
Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την προστασία δεδομένων στην ιστοσελίδα μας. Θέλουμε να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να θεωρήσετε την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στον πελάτη.
Με τις ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Μπαράτ Α.Ε.Β.Ε. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 
Πίνακας Περιεχομένων
 
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟ WWW.BARAT.GR
Όροι πολιτικής προστασίας δεδομένων
1.        ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
2.        ΕΊΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ
3.        ΈΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΊΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΈΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΈΣ ΚΛΉΣΕΙΣ/ ΈΡΕΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΏΝ
4.        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ
5.        ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ
6.        ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΩΝ
6.1 Cookies– Γενικές υποδείξεις
6.2 GoogleAnalytics
6.3 Στόχευση στην ιστοσελίδα και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων
6.4 Εκ νέου στόχευση (retargeting)
6.5 Δυνατότητα εναντίωσης/ opt-out
7.        ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΕΚΤΌΣ Ε.Ε.
8.        ΕΠΙΣΗΜΆΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ
9.        ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
9.1 Επισκόπηση
9.2 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ
9.3 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ
9.4 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ
9.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ
9.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ
9.7 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ
10.            ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
10.1 Υπεύθυνοι επικοινωνίας για ερωτήματα ή σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αφορούν την προστασία δεδομένων
10.2 Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
10.3 Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας
 
 

1.  Επισκόπηση

 
Με την είσοδο στην ιστοσελίδα της Μπαράτ Α.Ε.Β.Ε. ανταλλάσσονται διάφορες πληροφορίες μεταξύ του τερματικού σας και του διαμετακομιστή μας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρχει επίσης και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί με τον τρόπο αυτό θα χρησιμοποιηθούν εκτός των άλλων για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας ή για διαφήμιση στον φυλλομετρητή του τερματικού σας.  

2.  Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

 
Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Νομικές βάσεις:
Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια
·       η διεύθυνση IPτης συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα, 
·       η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
·       το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
·       η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
·       ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (accessprovider) στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (logfile) για τους εξής σκοπούς:
  1. εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,
  2. εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, 
  3. αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. 
 
Εφόσον συναινέσατε στον λεγόμενο γεωεντοπισμό στον φυλλομετρητή σας ή στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας, θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την τρέχουσα θέση σας (π.χ. την τοποθεσία του πιο κοντινού υποκαταστήματος). Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας που λήφθηκαν με τον τρόπο αυτό αποκλειστικά για τη λειτουργία αυτή.
Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το δικαιολογημένο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων.
Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:
Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους.
Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:
Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της συνεδρίας και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

3.  Έντυπο επικοινωνίας ή συνεργαστείτε μαζί μας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις/ έρευνες πελατών 

 
Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παραχωρείτε κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας/ συνεργαστείτε μαζί μας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα τύχουν αυτονόητα εμπιστευτικής μεταχείρισης από εμάς. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για ειδικό σκοπό, για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας παράλληλο (έννομο) συμφέρον στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προκύπτει με βάση τον στόχο να σας παρέχουμε απαντήσεις και, ενδεχομένως, να λύνουμε τυχόν υφιστάμενα προβλήματα και με τον τρόπο αυτό να διατηρούμε και να ενισχύουμε την ικανοποίησή σας ως πελάτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας.
Αν συμμετέχετε σε κάποια από τις έρευνες πελατών μας, αυτό πραγματοποιείται σε καθαρά εκούσια βάση. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανώνυμης έρευνας δεν αποθηκεύονται πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον συμμετέχοντα στην έρευνα. Αποθηκεύονται μόνο η ημερομηνία και η ώρα της συμμετοχής σας. Κάθε προσωπική πληροφορία, την οποία παρέχετε κατά την απάντηση στην έρευνά μας, θεωρείται ότι δόθηκε εκουσίως και αποθηκεύεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Παρακαλούμε να μην αναφέρετε στα πεδία ελεύθερου κειμένου το όνομά σας ή παρόμοια στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για εσάς ή άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση παροχής της δήλωσης συγκατάθεσης στο πλαίσιο μιας έρευνας πελατών, νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων, η οποία βασίζεται στη συγκατάθεση, αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Εφόσον χορηγήσατε συγκαταθέσεις στο πλαίσιο μιας έρευνας πελατών, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τις εν λόγω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Αναλυτικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων της εκάστοτε έρευνας πελατών.
Αποδέκτες/ Κατηγορίες αποδεκτών:
Αποκλείεται κατά κανόνα η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας. Αυτοί επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ.
Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται να διαβιβάσουμε αποσπάσματα του αιτήματός σας σε αντισυμβαλλόμενούς μας (π.χ. σε προμηθευτές για αιτήματα που αφορούν προϊόντα) με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αν απαιτείται σε μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.
Τα αποτελέσματα των ερευνών πελατών μας χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μόνο για εσωτερικές αξιολογήσεις. Αποκλείεται κατά κανόνα η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους, εκτός αν λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Διάρκεια αποθήκευσης/ Κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:
Όλα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρήσατε στο πλαίσιο των αιτημάτων (προτάσεις, έπαινος ή κριτική) μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαγράφονται από εμάς ή γίνονται ανώνυμα το αργότερο σε 90 ημέρες μετά την παρασχεθείσα τελική απάντηση. Η εμπειρία έδειξε ότι κατά κανόνα μετά από 90 ημέρες δεν προκύπτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με τις απαντήσεις μας.

4.  Διαγωνισμοί

 
Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:
Έχετε τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας μας (www.barat.gr) ή μέσω των socialmedia(Facebook/ Instagram: @baratgr) να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού ή αν δεν μας χορηγήσατε πρόσθετη ρητή συγκατάθεση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας διαβιβάσατε στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διαγωνισμό θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή του επάθλου). Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί καταρχήν το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση παροχής της δήλωσης συγκατάθεσης στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται σε συγκατάθεση. Εφόσον χορηγήσατε συναινέσεις στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τις εν λόγω συναινέσεις ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Αναλυτικότερες ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού.
Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:
Η διαβίβαση σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο αν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή του επάθλου μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας). Αποκλείεται κατά κανόνα η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους.
Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:
Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων διαγράφονται. Σε περίπτωση υλικού επάθλου, τα δεδομένα των νικητών φυλάσσονται για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νομίμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώματος.

5.  Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

 
Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Nομικές βάσεις:
Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη συμπεριφορά χρήσης στα πλαίσια της διαδικτυακής μας παρουσίας, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία που σας αποστέλλουμε. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και ποιους συνδέσμους ενεργοποιείτε εκεί. Με αυτά τα στοιχεία δημιουργούμε εξατομικευμένα προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά της Μπαράτ Α.Ε.Β.Ε. με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα και έντυπης διαφήμισης να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές προσφορές μας.
Νομική βάση για την προαναφερθείσα επεξεργασία είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ ή, σε περίπτωση ύπαρξης αντίστοιχης συγκατάθεσης, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων των υφιστάμενων πελατών για ίδιους διαφημιστικούς σκοπούς ή διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων πρέπει να εκλαμβάνεται ως έννομο συμφέρον.
Δικαίωμα εναντίωσης   
Μπορείτε να προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, χωριστά για κάθε δίαυλο επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον. Αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια ταχυδρομική επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 10.
Αποδέκτες/ Κατηγορίες αποδεκτών:
Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους.
Διάρκεια αποθήκευσης/ Κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:
Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε επιμέρους διαφημιστικά μέσα ή προβάλετε εναντίωση σε ορισμένα διαφημιστικά μέσα, θα διαγραφούν τα δεδομένα σας από τους αντίστοιχους διανομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αν προβάλετε εναντίωση, η εν λόγω διεύθυνση επικοινωνίας θα αποκλειστεί από μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων διαφήμισης. Σας επισημαίνουμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να συνεχιστεί προσωρινά η αποστολή διαφημιστικού υλικού και μετά την παραλαβή της εναντίωσης. Αυτό εξαρτάται τεχνικά από τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης των διαφημιστικών μηνυμάτων και δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζουμε την εναντίωσή σας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

6.   Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων

 

6.1 Cookies– Γενικές υποδείξεις

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookiesβάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Τα cookiesείναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop,tablet, smartphoneκ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookiesδεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookieσυγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών. Η χρήση των cookiesαποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookiesσυνεδρίας, για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας. Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες. 
Αφετέρου χρησιμοποιούμε τα cookies, για να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας καθώς και την προβολή πληροφοριών που είναι ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς. Τα εν λόγωcookiesμάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα σε επόμενη επίσκεψη της ιστοσελίδας μας ότι μας έχετε επισκεφτεί ξανά. Τα εν λόγω cookiesδιαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τρόπο, ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookiesστον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookiesμπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

6.2 GoogleAnalytics 

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:
Για τον σκοπό της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ τα GoogleAnalytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της GoogleInc. («Google»). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους αναφερθέντες σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookieκαταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:
·      τύπος/ έκδοση φυλλομετρητή
·      χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
·       Referrer-URL(η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
·       Hostnameτου υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP), 
·      ώρα αιτήματος διαμετακομιστή.
 
Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IPκαθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking). 
Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookiesμέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας αυτής. Επίσης μπορείτε να εμποδίσετε την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookieκαι αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Googleαν φορτώσετε και εγκαταστήσετε αυτήν την επέκταση φυλλομετρητή. Αντί της επέκτασης φυλλομετρητή μπορείτε επιπλέον, ιδίως σε φυλλομετρητές κινητών συσκευών, να εμποδίσετε την ανάλυση από τα GoogleAnalyticsαν επιλέξετε αυτόν τον σύνδεσμο. Δημιουργείται ένα opt-outcookie, το οποίο εμποδίζει την μελλοντική ανάλυση των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή. Το opt-outcookieισχύει μόνο σε αυτόν τον φυλλομετρητή και μόνο για την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookiesαπό τον φυλλομετρητή αυτόν, πρέπει να αποθηκεύσετε εκ νέου το opt-outcookie. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα GoogleAnalyticsθα βρείτε στην ιστοσελίδα των GoogleAnalytics
Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:
Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το cookieδιαβιβάζονται σε ένα διαμετακομιστή της Googleστις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση IPσας μαζί με άλλα δεδομένα από της Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση. 
Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:
Μετά την «ανωνυμοποίηση» της διεύθυνσης IPδεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με το πρόσωπό σας. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα GoogleAnalyticsμετά από 50 μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των GoogleAnalyticsδεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.

6.3 Στόχευση στην ιστοσελίδα και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:
Στην ιστοσελίδα μας αναλύονται και αξιολογούνται με τη χρήση των cookiesοι πληροφορίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και των διαφημιστικών προβολών που προβάλλονται σε αυτές. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ειδικότερα, ότι θα προβληθεί στην τερματική συσκευή σας μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας βάσει της έως τώρα συμπεριφοράς χρήσης. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς περιέχουν παραδείγματος χάριν στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία δείξατε ενδιαφέρον. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Επομένως, η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας με σκοπό την καλύτερη εμπειρία αγορών και την αποφυγή των διαφημιστικών προβολών που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς είναι προς το συμφέρον τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας. Η ανάλυση και αξιολόγηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψευδώνυμο και δεν επιτρέπει σε εμάς να σας ταυτοποιήσουμε. Ειδικότερα, οι πληροφορίες δεν συγχωνεύονται με τα προσωπικά δεδομένα σας.
Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:
Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ανωτέρω αναφερθέντες πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι βάσει συμβολαίου επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για ειδικό σκοπό και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

6.4 Εκ νέου στόχευση (retargeting)

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:
Χρησιμοποιούμε επίσης τις τεχνολογίες re-targetingδιαφόρων παρόχων. Αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε τη διαδικτυακή προσφορά μας με ενδιαφέροντα τρόπο για εσάς. Για τον σκοπό αυτόν δημιουργείται ένα cookie, με το οποίο συλλέγονται δεδομένα ενδιαφέροντος με τη χρήση ενός ψευδωνύμου. Εν προκειμένω συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε ανώνυμη μορφή και αποθηκεύονται σε αρχεία δεδομένων cookieστον υπολογιστή σας και αναλύονται μέσω αλγόριθμου. Στη συνέχεια είναι δυνατό να προβληθούν στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας στοχευμένες συστάσεις προϊόντων και εξατομικευμένα διαφημιστικά μπάνερ με προϊόντα μας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά για να ταυτοποιηθεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία των άμεσα προσωπικών δεδομένων, και επίσης δεν συγχωνεύονται τα προφίλ χρήσης με προσωπικά δεδομένα. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Με τα μέτρα targetingπου χρησιμοποιούμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εμφανιστεί στις τερματικές συσκευές σας μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας. Είναι τόσο προς το συμφέρον μας όσο και προς το δικό σας να μην σας επιβαρύνουμε με μη ενδιαφέρουσες διαφημιστικές προβολές.
Εάν, ωστόσο, δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται σε εσάς εξατομικευμένα διαφημιστικά μπάνερ του ηλεκτρονικού καταστήματος Barat, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για το μέλλον, ως εξής:
·       Με την επιλογή του συμβόλου που εμφανίζεται σε κάθε διαφημιστικό μπάνερ (π. χ. «i») θα μεταβείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα του παρόχου. Εκεί διευκρινίζεται εκ νέου η συστηματική της τεχνολογίας retargetingκαι παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης της εγγραφής («Opt-out») . Αν καταργήσετε την εγγραφή σε έναν πάροχο, αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας το λεγόμενο "opt-out"-cookie, το οποίο εμποδίζει μελλοντικά την εμφάνιση του διαφημιστικού μπάνερ του εκάστοτε παρόχου. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω κατάργηση εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον υπολογιστή σας και τα εκάστοτε "opt-out"-cookiesδεν επιτρέπεται να διαγραφούν από τον υπολογιστή σας.
·       Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες εναντίωσης που παρουσιάζονται στο σημείο 6.5 των παρόντων όρων προστασίας δεδομένων.
Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:
Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας τεχνολογίες retargeting διάφορων παρόχων, οι οποίοι επεξεργάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δεδομένα στο πλαίσιο του retargeting. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookiesπου χρησιμοποιούν οι εν λόγω πάροχοι θα βρείτε στους Όρους Cookie.

6.5 Δυνατότητα εναντίωσης/ opt-out

Μπορείτε να εμποδίσετε τις τεχνολογίες targeting, που αναλύονται στα 6.3 και 6.4, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης cookieστον φυλλομετρητή σας (πρβλ. επίσης σημείο 6.1). Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε τη εξατομικευμένη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια του λεγόμενου Διαχειριστή προτιμήσεων ή την ενεργοποίηση των opt-out-cookiesπου κατατέθηκαν σύμφωνα με το 6.5.

7.  Αποδέκτες εκτός Ε.Ε.

 
Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο σημείο 6, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 6 οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων τους διαμετακομιστές των εξουσιοδοτημένων από εμάς παρόχων τεχνολογιών trackingκαι targeting. Ορισμένοι διαμετακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ (πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αποκτήσετε στις εκάστοτε αναφορές για τους συγκεκριμένους αποδέκτες). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης PrivacyShield καθώς και βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.    

8.  Επισημάνσεις προστασίας δεδομένων για επιχειρηματικούς εταίρους

 
Οι ακόλουθες επισημάνσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων ισχύουν για εσάς, εφόσον έρχεστε σε επαφή μαζί μας, εφόσον λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις συμβάσεων με εμάς και/ή εφόσον υφίστανται με εμάς συμβατικές συμφωνίες και υπό αυτήν την έννοια υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα φυσικών προσώπων.
Ως νομική βάση ισχύει ο Γενικός Κανονισμός Περί Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και η ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Το ποια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία συγκεκριμένα εξαρτάται βασικά από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί. Για αυτόν τον λόγο, οι παρούσες πληροφορίες ενδέχεται να μην σας αφορούν στο σύνολό τους.
ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;
Κατ’ αρχήν λαμβάνουμε τα δεδομένα σας από εσάς προσωπικά.
Ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχουμε λάβει από άλλες εταιρείες, υπηρεσίες ή τρίτους εν γένει, π.χ. γραφεία παροχής πληροφοριών, οικονομικές υπηρεσίες κ.ά. Στα δεδομένα αυτά ενδεχομένως συγκαταλέγονται και προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να λάβουμε μέσα από διαύλους παροχής πληροφοριών που έχουμε διαμορφώσει σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις συμμόρφωσης ή στο πλαίσιο των ερευνών συμμόρφωσης που διενεργούμε.
Συναφή δεδομένα προσωπικής φύσης ενδέχεται να είναι: Προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης και υπηκοότητα), δεδομένα πιστοποίησης και ταυτοποίησης (π.χ. αποσπάσματα εμπορικού μητρώου, στοιχεία ταυτότητας, δείγματα υπογραφών), δεδομένα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης (π.χ. δεδομένα πληρωμής, δεδομένα παραγγελιών), δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, δεδομένα εταιρικών δομών και καθεστώτα ιδιοκτησίας, καταγραφές σε φωτογραφίες και βίντεο (π.χ. κατά την παράδοση προϊόντων) καθώς και άλλου είδους δεδομένα παρόμοιων κατηγοριών με τις προαναφερθείσες.
Διαθέτετε πάντα την επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mailείτε ταχυδρομικώς. Η επικοινωνία μέσω e-mail, για τεχνικούς λόγους, υπό συνθήκες λαμβάνει χώρα χωρίς κρυπτογράφηση.
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 παρ. 1 στ. β του ΓΚΠΔ)
Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν από την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που προηγούνται μιας συμβατικά ρυθμιζόμενης επιχειρηματικής σχέσης και για την εκτέλεση των υποχρεώσεων μιας συναφθείσας σύμβασης.
Για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης (Άρθρο 6 παρ. 1 στ. γ του ΓΚΠΔ)
Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις από νομοθετικές διατάξεις. Σε αυτές τις έννομες υποχρεώσεις συγκαταλέγονται, π.χ. η εκπλήρωση υποχρεώσεων τήρησης και ταυτοποίησης, π.χ. στο πλαίσιο των διατάξεων για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, οι φορολογικές υποχρεώσεις ελέγχου και δήλωσης και η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο αιτημάτων από υπηρεσίες.
Για την εκπλήρωση έννομου συμφέροντος (Άρθρο 6 παρ. 1 στ. στ του ΓΚΠΔ)
Ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η επιπλέον επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παραχωρήσατε για την εκτέλεση της ίδιας της σύμβασης. Το έννομο συμφέρον εν προκειμένω είναι η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού εταίρου, η θέση σε ισχύ νομικών απαιτήσεων, η διασφάλιση από αξιώσεις αποζημίωσης, οι έλεγχοι πρόσβασης και προσπέλασης, η διαλεύκανση πιθανών παραβιάσεων συμμόρφωσης, η παρεμπόδιση αξιόποινων πράξεων και η ρύθμιση ζημιών που προκύπτουν από την επιχειρηματική σχέση.
Κατά την κατάρτιση συμβάσεων, για την εκπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου έννομου συμφέροντος λαμβάνουμε κατ’ εξαίρεση δεδομένα για την πιστοληπτική σας ικανότητα από γραφεία παροχής πληροφοριών. Τα δεδομένα των γραφείων παροχής πληροφοριών για την πιστοληπτική σας ικανότητα τα χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο της φερεγγυότητάς σας. Τα γραφεία παροχής πληροφοριών αποθηκεύουν δεδομένα που λαμβάνουν, για παράδειγμα, από τράπεζες ή επιχειρήσεις. Στα δεδομένα αυτά συγκαταλέγονται συγκεκριμένα το επίθετο, το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση και πληροφορίες για τη συμπεριφορά πληρωμών. Πληροφορίες για τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε σχέση με το πρόσωπό σας θα λάβετε άμεσα από τα γραφεία παροχής πληροφοριών.
ΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ;
Στο εσωτερικό της επιχείρησής μας λαμβάνουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που παραχωρείτε οι εκάστοτε τομείς που χρειάζονται τα δεδομένα αυτά για την εκτέλεση συμβατικών ή έννομων υποχρεώσεων ή για την εκπλήρωση έννομου συμφέροντος. Στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων προσλαμβάνουμε, επίσης, εκτελούντες την επεξεργασία ή παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Η τήρηση των νομοθετικών διατάξεων για την προστασία δεδομένων διασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή μέσω σύμβασης.
ΓΙΑ ΠΟΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικές και οι έννομες υποχρεώσεις διατήρησης που προκύπτουν από τις ισχύουσες σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις.
ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης οφείλετε να παραχωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη, την εκτέλεση και τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης και για την εκτέλεση των συναφών υποχρεώσεων, τα δεδομένα που υποχρεούμαστε να συγκεντρώσουμε από τον νόμο ή τα δεδομένα που δικαιούμαστε να συγκεντρώσουμε λόγω έννομου συμφέροντος. Χωρίς τα δεδομένα αυτά κατά κανόνα δεν είμαστε σε θέση να προβούμε στη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης μαζί σας.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;
Εάν διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνον εφόσον η τρίτη χώρα έχει λάβει επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, έχει συμφωνηθεί με τον αποδέκτη κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. μέσω τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ) ή έχετε δώσει εσείς σχετική συγκατάθεση.
ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; 
Έχετε το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, κατόπιν αιτήσεως σας, στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Επιπλέον διατηρείτε σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις το δικαίωμα της διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Εφόσον η επεξεργασία που διενεργούμε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνει χώρα με βάση τη συγκατάθεση, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή με ισχύ για το μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε εγγράφως ή μέσω e-mailμε την εταιρεία. Επιπλέον μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων εφόσον διαφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν το πρόσωπό σας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας νοείται η εκάστοτε επιχείρηση με την οποία ξεκινάτε ή διατηρείτε επιχειρηματική σχέση.

9.  Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων

 

9.1 Επισκόπηση

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: 
·       δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,
·       δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,
·       δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,
·       δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,
·       δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,
·       δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

9.2 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:
·       τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
·       τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικ